Kun kauppa ei käy


Olen itse yrittänyt hahmottaa kaupankäynnin suurimpia haasteita yrityksille. Kaikki mitä tässä alla kirjoitan, ovat lähinnä siis omia ajatuksiani aiheesta. En edes väitä tietäväni koko totuutta.

Omasta mielestäni esteet voidaan jaotella seuraaviin kokonaisuuksiin:

1. Tilanne maailmassa
2. Muutokset yhteiskunnassa
3. Organisaation kyky
4. Yksilön päätökset

Tilanne maailmassa

Eli ne isot muutokset jotka vaikuttavat koko maapallon elämään; luonnonmullistukset, luonnon ekosysteemien muuttuminen, ilmaston lämpeneminen jne. Sekä pienemmät ympäristömme vaikutukset kuten sää, ilmasto, vuodenajat. Siis sellaisia asioita joihin me emme voi yksin suoranaisesti vaikuttaa, mutta meidän tulee pystyä mukautumaan niihin. Yksittäinen tsunami lamautti moneksi kuukaudeksi matkailualan toiminnot kymmenillä rannoilla ja sadoilla hotelleilla. Vähäluminen talvi vie lasketteluyrittäjiä ahdinkoon.

Muutokset yhteiskunnassa

Päätöksenteko ja lainsäädäntö vaikuttaa huomattavasti liiketoimintaan. Otetaan pari esimerkkiä. Mietitään yrittäjää jonka elinkeino tulee valaanpyynnistä, tai turkistarhauksesta. Koko liiketoiminta voi päättyä yhden lakimuutoksen kautta. Samalla tavalla yhteiskunnan muutokset vaikuttavat esimerkiksi rahanvaihtoyrityksiin. Kun eurot tulivat käyttöön, väheni tarve vaihtaa valuuttaa huomattavasti. Forex vähensi toimipaikkojaan rajusti sen tuloksena. Päätös siirtää tieverkoston valtaväylää tuhoaa yksittäisiä huoltoasemayrittäjien mahdollisuuksia, mutta myös toisaalta mahdollistaa niitä toisaalle. Aivan kuten kaupunkisuunnittelun päätökset; kävelykatujen määrä, parkkipaikkojen sijainnit sekä ydinkeskustan keskipisteen sijainnin muutokset. Keskusareenan rakentaminen Tampereelle siirtäisi keskustaa entisestään kauemmas Hämeenpuistosta.

Organisaation kyky

Miten organisaatio ja siinä toimivat henkilöt vaikuttavat liiketoimintaan omalla tekemisellään. Miten organisaatiorakenne tukee tai haittaa asiakassuhteiden ja kaupankäynnin tekemistä. Löytyykö organisaatiosta sellaisia kyvykkyyksiä jotka pystyvät raivaamaan ja toimimaan siten että tekemisen vaikutukset näkyvät positiivisesti tuloksessa ja kilpailukyvyssä. Menestyminen on kuitenkin koko organisaation asia, alhaalta ylös asti. Jos organisaatio ei taivu muutokseen ja sen rakenteet, palkkiomallit ja toimipisteet ovat suunniteltu siten että muutokseen ryhtyminen on mahdotonta, on vaikea muuttua vaikka haluaisi. Kiinteät rakenteet ja toimipisteiden pakollinen sijainti voivat kääntyä itseään vastaan.

Yksilön päätökset

Jokainen meistä vaikuttaa omien valintojensa kautta siihen miten kulutamme. Edellämainitut asiat vaikuttavat suoraan ja epäsuoraan meidän omiin päätöksiimme. Muutokset maailmassa ja yhteiskunnassa heijastuvat kulutuskäyttäytymiseen, ja sitä kautta yksilön päätökset näkyvät suoraa viivan alla. Yhtälailla organisaatioiden ja yrittäjien yksittäiset päätökset vaikuttavat. Teemme päivittäin hyviä ja huonoja päätöksiä. Liian myöhään tehty päätös siirtyä verkkoon voi esimerkiksi vaikuttaa kuukausien tai vuosien ajan. Blockbusterilla oli mahdollisuus ostaa Netflix jokunen vuosi sitten, mutta yksittäinen päätös kaupan hylkäämiseen vaikutti siihen että Netflix menestyy ja Blockbuster lopettaa toimintojaan.

Vaikutuskerroin ja vipuvarsi

Jokainen neljästä asiasta vaikuttaa ristiin toisiinsa. Yksilöiden ja organisaatioiden päätökset heijastuvat yhteiskuntaan ja toisinpäin. Vaikutamme kuluttamisellamme koko maapallon ekosysteemiin niin fossiilisten polttonaineiden, kalastuksen kuin asumisen ja matkustamisen kautta. Markkinatalouden vipuvarsi tehostaa muutosten vaikutuksia kvartaalitaloudessa nopeammin kuin koskaan.

Näihin neljään kokonaisuuteen suhtautuminen ja niiden muutoksiin reagoiminen on elinehtomme. Vaikutusmahdollisuutemme kokonaisuuksiin voi olla häviävän pieni, mutta se ei muuta sitä asiaa että jotain pitää olla valmis tekemään.Janne Gylling
keskiviikko 14 toukokuun, 2014


tagit
digitalisoituminen luovuus Markkinointi metelimedia muotoilu muutos Sisältöstrategia Tarina tavoitteet verkkoläsnäolo