Kaikki toki nojaa siihen että tiimistä löytyy riittävä osaaminen.

Tiimien viisi (+2) tärkeintä asiaa


Kirjoitin tiimien kolmesta tärkeimmästä asiasta ja jaoin sen LinkedIn:ssä. Siihen tuli niin hyviä kommentteja, että ajattelin laajentaa tätä muutamalla uudella.

Laitoin uusien kohtien perään niitä ehdoittaneiden etunimet.

 

1. Luottamus

Jokaisen pitää pystyä luottamaan toisiinsa, jottei tarvitse arvailla hoitaako toinen hommansa. Lähtökohtana pidän itse sitä, että luottamus on aina alkuun olemassa ja sen voi vain menettää. Ja jos luottamus halutaan saavuttaa takaisin, sen eteen pitää tehdä molempien osapuolien työtä. Luottamus myös mahdollistaa seuraavan kohdan.

2. Avoimuus

Avoin kulttuuri mahdollistaa läpinäkyvyyden ja poistaa kaiken epäilyksen siitä mitä toiset tekevät ja saavat aikaan. Avoimuus lisää dialogia ja luo ympäristön jossa uskaltaa puhua. Avoimessa ympäristössä uskallat näyttää myös omat heikkoutesi, ilman että tulee pelkoa että niitä käytetään sinua vastaan.

3. Välittäminen

Kaksi edellistä toimii pohjana sille että tiimissä välitetään tuloksista ja toisista tiimiläisistä. Kun välittäminen loppuu, valittaminen alkaa. Kun välittää, ei pulkka jää puolimäkeen, vaan jokainen tekee myös asioita jotka eivät yksilölle juuri sattuisi kuulumaan. Kun välitämme, teemme asian eteen enemmän kuin meiltä odotetaan.

4. Kunnioitus (Tarja)

Ilman toisten kunnioitusta on toki myös vaikea toimia. Kunnioitus nojaa kolmeen edelliseen kohtaan ja määrittää automaattisesti tiimille ilmapiiriä jossa on luontevaa toimia. Keskinäinen kunnioitus antaa tilaa myös osaamisen jakamiselle ja yhdessä oppimiselle.

5. Tavoitteellisuus (Esko)

Tiimin tulee ymmärtää mikä on sen tavoite. Yhteinen tavoite maadoittaa tekemistä ja antaa suuntaa. Tavoitteellisuuden alle voidaan myös liittää se, että pyritään tekemään hyvää työtä, eli huippujuttuja asiakkaille, parempaa tulosta ja hyvää mieltä kollegalle tai läheiselle. Laatuun tähtäävä tavoitteellisuus luo parempia palveluita ja palvelukokemuksia.

+ Osaaminen (Kari)

Kaikki toki nojaa siihen että tiimistä löytyy riittävä osaaminen. Jääkiekossa on toimiva malli, jossa yksikään kentällinen ei ole pelkkiä huippupelaajia, vaan kentällistä täydennetään työjuhdilla jotka tekevät oman osansa vaikka eivät aina saa siitä sen suurempaa kiitosta. One last dance -dokumentti avaa hienosti Chigaco Bullsin ja Michael Jordanin roolia, mutta nostaa esille monessa kohdassa sitä että yksi mies kaipaa ympärilleen valtavan määrän muita jotka rakentavat peliä ja mahdollistavat huippupelaajan loistamisen. Tiimissä on hyvä olla selkeitä rooleja, jotta varsinkin vaikeissa tilanteissa löytyy aina niitä soihdunkantajia jotka ratkaisevat tilanteita voitoksi.

+++ Kuunteleminen

Tässäkin tapauksessa pitää osata kuunnella. Kun ympärillä olevat ihmiset nostavat asioita ilmaan jotka saavat minut ajattelemaan, kannattaa omasta ajatuksesta joustaa ja sitä voi aina täydentää uusilla näkemyksillä. Tiimin sisällä kuunteleminen on kaikki kaikessa. Vain aito kuunteleminen luo mahdollisuuden dialogille ja kulttuurille jossa huomioidaan toisia.Janne Gylling
torstai 25 maaliskuun, 2021
Kirjoitettu: toimistolla

tagit
tavoitteet tiimit tiimityö Työ