Jokainen ala muuttuuSaimme juuri erään matkailualan verkkosivuston konseptoinnin valmiiksi. Prosessi jolla konseptia rakennettiin, on mahdollistanut koko matkailualan miettimistä viimeisen kahden kuukauden ajan.

Mihin tämäkin toimiala on menossa. Minkälaisia haasteita koko ala kohtaa tulevaisuudessa.

Tätä ajattelua olen nyt työstänyt peilaten asiaa yli toimialarajojen. Muutos joka on käynnissä tuo hyvin saman tyyppisiä haasteita toimialasta riippumatta.

Digitalisoituminen avaa mahdollisuuksia, mutta tuo samalla myös täysin uusia uhkia. Pelikenttä jossa pelaamme, muuttuu täysin.

Haluatko tietää minkälainen olisi Suomen paras sääpalvelu tai Suomen paras verkkokauppa? Jos olet miettimässä mitä digitalisoituminen tarkoittaa sinun toimialallasi, ota yhteyttä.

Janne Gylling


Avainsanat: digitalisoituminen muutos verkkokauppa